Limitar la búsqueda a ejemplares disponibles
Listado de COLECCIÓN:
Página de resultados   Ant Sig
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Mark   Media Año
Arts Visuels      
      Barcelona 60's : Entre Caputxinada & Gauche Divine / Jacques Terrasa (dir.) B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2018
Artularios ;    
      Catálogo tipológico de cuentos folklóricos aragoneses / Carlos González Sanz B. Huesca. Empresa/Gestión-Biblioteca Sala de Lectura:DISPONIBLE, B.Educación-Sala de Lectura:DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1996
      Humanización del medio en Aragón / Ángel Ramón Sancho Abella B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE, C.D. Agua y Medio Ambiente :DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
Artworks Wales      
      Groundbreaking : the artist and the changing landscape / edited by Iwan Bala B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2005
Arxeio Morris ; / 3     
      Loúky Louk : Arizona kai o Loúky Louk enantia oton Kaisara Pourakla = [Lucky Luke. Arizona y Lucky Lu B.Centro Univ. Lenguas Modernas-Campus San Francisco:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993
Arxiu de la Secció de Ciències (Institut d'Estudis Catalans)      
      Vocabulari de luminotècnia / Lluís Marquet i Ferigle B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1979
Arxiu d'Etnografia d'Andorra ; / 1     
      Andorra, un país de frontera : estudi etnogràfic dels canvis econòmics, socials i culturals / Dolors B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.Huesca-Salud/Deporte-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1997
Arxiu d'etnografia d'Andorra. Monografies ;    
      Estudi del folklore andorrà en el seu context / Carme Oriol i Carazo B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1997
      Oficis i indústries d'Andorra / David Mas Canalís B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
Arxiu d'imatges del Consell Cultural de les Valls d'Àneu ; / 3     
      El fons Estevan Membrado i les valls d'Àneu : (1900-1935) / edició de Ferran Rella, Joan Blanco B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
Arxiu Histórich      
      Crónica del rey d'Arago en Pere IV lo Ceremoniós ó del Punyalet / escrita per lo mateix monarca, ab u B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2005
Arxiu Mercè Rodoreda ;    
      Cartes de guerra i d'exili : (1934-1960) / Mercè Rodoreda ; compilació, edició i estudi per Carme Arn B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2017
      Mercè Rodoreda : entrevistes / a cura d'Ábraham Mohino i Balet B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2013
      Primeres novelles / Mercè Rodoreda ; a cura de Roser Porta B.Filosofía-Depósito:USO INTERNO, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
      Teatre / Mercè Rododera ; a cura d'Enric Gallén i Gerard Guerra B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2013
Arxius de la Secció de Ciènces ;    
      Centenari de la naixença d'Albert Einstein / Jornades d'Homenatge organitzades per la Societat Catala B. Ciencias. Física/Química-Depósito:DISPONIBLE, Ciencias.Matemáticas-Despacho Historia de la Ciencia:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1981
      Flora i vegetació de les valls d'Espot i de Boí / Empar Carrillo i Ortuño, Josep Maria Ninot i Sugrañ B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.Huesca.Politécnica-Depósito:VENCE 07-09-20   MAT. IMPRESO 1992
Arxius de la Secció de Ciènces (Institut d'Estudis Catalans) ;    
      Centenari de la naixença d'Albert Einstein / Jornades d'Homenatge organitzades per la Societat Catala B. Ciencias. Física/Química-Depósito:DISPONIBLE, Ciencias.Matemáticas-Despacho Historia de la Ciencia:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1981
      Ciència i técnica a Catalunya en el segle XVIII : la introducció de la màquina de vapor / Jaume Agust B. Ciencias. Física/Química-Depósito:DISPONIBLE, B. Econ. y Empr. Paraiso-Historia Económica:DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, EINA.Diseño/Fabric.:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1983
Arxius de la Secció de Ciències ;    
      Aportació a la flora, morfologia y vegetació dels líquens de la part alta del Montseny / Néstor L. Hl B.Huesca.Politécnica-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1985
      El Desenvolupament de les matematiques al segle XIX / a cura de Manuel Castellet B.Ciencias.Matemáticas:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1984
      Desorganització diferencial del català i el castellà en afàsics bilingües / Carme Junqué i Plaja B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
      Diccionari de l'utillatge químic / Salvador Alegret i Sanromà B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1977
23 entradas adicionales    
Arxius de la Secció de Ciències (Institut d'Estudis Catalans) ;    
      Aportació a la flora, morfologia y vegetació dels líquens de la part alta del Montseny / Néstor L. Hl B.Huesca.Politécnica-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1985
      Desorganització diferencial del català i el castellà en afàsics bilingües / Carme Junqué i Plaja B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
      Diccionari de l'utillatge químic / Salvador Alegret i Sanromà B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1977
      Distribució del balanç de la radiació a Catalunya / Josep M. Núñez i Espallargas, Josep Pérez i Pérez B.Huesca.Politécnica-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1977
18 entradas adicionales    
Arxius de la Secció de Ciències (Institut d'Estudis Catalans) ; Secció de Ciències i Tecnologia / 146.     
      Inversió tectònica i evolució estructural de la cordillera oriental meridional (Valles Calchaquíes, N B.Ciencias Geológicas-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2013
Arxius de les Secciions de Ciències. Secció de Ciències Biològiques ; / 117     
      Ecofisiología de dues espècies rebrotadores mediterrànies : l'arboç (Arbutus unedo)i l'alzina (Quercu B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1997
Arxius de les seccions de Ciènces ;    
      Estudis biosistemàtics en Euphorbia L. a la mediterrània occidental / Joan Simon Pallisé, Josep Vicen B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.Huesca.Politécnica-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999
      Història natural del lepidòpter Graellsia Isabelae (Graells, 1849) / Josep Ylla i Ullastre B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1997
Arxius de les seccions de ciènces ; Secció de ciències biològiques / 116.     
      Història natural del lepidòpter Graellsia Isabelae (Graells, 1849) / Josep Ylla i Ullastre B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1997
Arxius de les seccions de ciències ;    
      L'Astronomia de Jacob Ben David Bonjorn / Josep Chabàs i Bergon ; amb la col·laboració d'Antoni Roca B.Ciencias.Matemáticas:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1992
      Biofilms fluvials : metabolisme heterotròfic i autotròfic en rius mediterranis / Anna M. Romaní i Cor B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
      Biología de la reproducció de la tribu Delphinieae a la Mediterrània occidental / María Bosch i Danie B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999
      Científics del Priorat / Jacint Corbella, Edelmira Domènech B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
15 entradas adicionales    
Arxius de les Seccions de Ciències (Institut d'Estudis Catalans) ;    
      Incendis d'hidrocarburs : efectes sobre equips de procés / Eulàlia Planas Cuchi B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.Hypatia-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
      Inversió tectònica i evolució estructural de la cordillera oriental meridional (Valles Calchaquíes, N B.Ciencias Geológicas-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2013
Arxius de les seccions de ciències (Institut d'Estudis Catalans) ; Secció de Cïéncies Biolọ̀giques    
      Diatomees d'ambients hipersalins costaners : taxonomia, distribució i emprentes en el registre sedime B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2009
      Pigments indicadors : estudi del senyal en estanys dels Pirineus i de la seva aplicaci243}0en paleol B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2009
Arxius de les Seccions de Ciències (Institut d'Estudis Catalans). Secció de Ciències i Tecnologia      
      Inversió tectònica i evolució estructural de la cordillera oriental meridional (Valles Calchaquíes, N B.Ciencias Geológicas-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2013
Arxius de les Seccions de Ciències. Secció de Ciènces i Tecnologia (Institut d'Estudis Catalans)      
      Incendis d'hidrocarburs : efectes sobre equips de procés / Eulàlia Planas Cuchi B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.Hypatia-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
Arxius de les Seccions de Ciències. Secció de Ciència i Tecnologia.      
      The Rare earth trifluorides. Part 2, Introduction to materials science of multicomponent metal fluori B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
Arxius de les seccions de ciències. Secció de Ciències Biològiques ;    
      Assaig sobre els problemes bioespeleològics / Emil G. Racovitza / ; edició i traducció a cura de Xavi B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2004
      Biofilms fluvials : metabolisme heterotròfic i autotròfic en rius mediterranis / Anna M. Romaní i Cor B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
      El Delta de l'Ebre : estudi multidisciplinari B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
      Estudi tipològic, ecològic i funcional de les pastures de la plana de Vic / M. Carme Casas i Arcarons B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2008
9 entradas adicionales    
Arxius de les Seccions de Ciències. Secciò de Ciències Biològiques (Institut d'Estudies Catalans)      
      Ecofisiología de dues espècies rebrotadores mediterrànies : l'arboç (Arbutus unedo)i l'alzina (Quercu B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1997
Arxius de les Seccions de Ciències. Secció de Ciències Biològiques (Institut d'Estudis Catalans)      
      La població talaiòtica de Mallorca : les restes humanes de l'illot des Porros (S. VI-IIaC) / Assumpci B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1992
Arxius de les Seccions de Ciències, Secció de Ciències i Tecnologia ;    
      Axiomes alternatius de la teoria de conjunts i llur influència en matemàtiques / Josep Pla i Carrera B.Filosofía-CSIC:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993
      Ciència i política exterior francesa a l'Espanya de Franco : El cas dels físics catalans / Alfons Car B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2010
      Estudis bibliomètrics sobre la recerca en física a Catalunya / Lluís Rovira, Pau Senra, David Jou B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
      The Rare earth trifluorides. Part 2, Introduction to materials science of multicomponent metal fluori B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
Arxius de les Seccions de Ciències, Secció de Ciències i Tecnologia (Institut d'Estudis Catalans) ;    
      Axiomes alternatius de la teoria de conjunts i llur influència en matemàtiques / Josep Pla i Carrera B.Filosofía-CSIC:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993
      Estructures territorials, urbanisme i arquitectura poliorcètics a la Catalunya preindustrial. Vol. 1, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
      Estructures territorials, urbanisme i arquitectura poliorcètics a la Catalunya preindustrial. Vol. 2, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
      Multicomponent crystals based on heavy metal fluorides for radiation detectors / edited by B. P. Sobo B. Ciencias. Física/Química-Depósito:DISPONIBLE, B.Filosofía-CSIC:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1994
Arxius de les Secions de Ciències ; / 91     
      Barcelona, ciutat de transició (1848-1868) : el projecte urbá a través dels treballs de l'arquitecte B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1996
Arxius de les sseccions de ciències ; / 121     
      Morfoestructura i paleobiología dels ortofragmínids de la mesogea : (Discocyclinidae i orbitoclypeida B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999
Arxius del folklore català ; / 2     
      El rondallari català / Pau Bertran i Bros ; estudi preliminar i edició de Josep M. Pujol ; il·lustra B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1989
Arxius i documents ;    
      Actas de la Academia de los Nocturnos / estudio introductorio, edición crítica y notas de José Luis C B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1988-
      Crecimiento de la población valenciana : análisis y presentación de los censos demográficos (1609-185 B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1994
      Los Diálogos de Vives y la imprenta : fortuna de un manual escolar renacentista (1539-1994) / Enrique B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999
      Francisco Pérez Bayer : viajes literarios / edición preparada por Antonio Mestre Sanchis, Pablo Pérez B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
8 entradas adicionales    
Arxius Valencians ;    
      El archivo histórico del Hospital -"Major de Pobres"- de Xàtiva : Catálogo y estudio / Vicente Pons A B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1987
      Archivo Histórico Municipal de Segorbe : 1286-1910 / Francisco José Guerrero Carot y Francisco M. Gim B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1986
      Archivo municipal de Denia : Catálogo del fondo de la ayudantía de marina de Denia y Javea / Rosa Ses B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1988
      Archivos parroquiales de Orihuela : El Salvador, Santa Justa y Santiago / Javier Sánchez Portas B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.General-Investigadores:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1985
8 entradas adicionales    
Arxivística i gestió documental. Eines ; / 1     
      Norma de Descripción Archivística de Cataluña (NODAC) 2007 / Àngels Bernal Cercós ... [et al.]. B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2007
ARYS ;    
      Elio Arístides : un sofista griego en el Imperio Romano / Juan Manuel Cortes Copete B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
      Formas de difusión de las religiones antiguas / Segundo Encuentro-Coloquio de ARYS, Jarndilla de la V B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993
      Héroes, semidioses y daimones : Primer encuentro-coloquio de ARYS, Jarandilla de la Vera, Diciembre d B. Campus Teruel-Sala:DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1992
      Homenaje a José Ma. Blázquez / Julio Mangas, Jaime Alvar (eds.) B. Campus Teruel-Depósito:DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999
4 entradas adicionales    
Arys : antigüedad, religión y sociedades ; / 8     
      Imágenes de la Polis / D. Plácido ... [et al.] ; coordinadora Ma. del Mar Myro Martín B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1997
Arys : Antigüedad, religiones y sociedades      
      Le Stanze di Dioniso : contenuti rituali e committenti delle scene dionisiache domestiche tra Roma e B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2016
Arys : Antigüedad, religiones y sociedades. Anejo ;    
      Historia antigua y fuentes orales / Juan Cascajero Garcés B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala General:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
      Qumrán y las raíces del pensamiento político judeocristiano / Pedro Giménez de Aragón Sierra B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2013
      Le Stanze di Dioniso : contenuti rituali e committenti delle scene dionisiache domestiche tra Roma e B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2016
Arys : Antigüedad, religiones y sociedades. Anejos ; / VI (2016)     
      Le Stanze di Dioniso : contenuti rituali e committenti delle scene dionisiache domestiche tra Roma e B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2016
Arzanà : cahiers de littérature médiévale italienne ; / 8     
      La science du bien dire : rhétorique et rhétoriciens au Moyen Âge / études réunies et présentées par B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
AS ;    
      Aspectos juridico-laborales de la externalizacion productiva a traves de las empresas multiservicios B.Derecho-Dcho. del Trabajo:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2019
      Protección de los desempleados / Begoña García Gil B.Derecho-Dcho. del Trabajo:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2018
AS (Aranzadi) ;    
      Aspectos juridico-laborales de la externalizacion productiva a traves de las empresas multiservicios B.Derecho-Dcho. del Trabajo:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2019
      Protección de los desempleados / Begoña García Gil B.Derecho-Dcho. del Trabajo:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2018
Obras completas de Diego Barros Arana ; / XIV-XV     
      Un decenio de la historia de Chile (1841-1851) / Diego Barros Arana B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1913
Temas (La Ley)      
      El personal laboral de las administraciones públicas / Francisco Ramos Moragues B. Huesca. Empresa/Gestión-Biblioteca Sala de Lectura:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2011
ASA Monographs ;    
      Questions of consciousness / Edited by Anthony P. Cohen and Nigel Rapport B. Huesca. Empresa y Gestión-Departamentos FEGP:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
      Semantic Anthropology / edited by David Parkin B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1982
      Social anthropology and medicine / edited by J.B. Loudon Medicina-Historia Medicina:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1976
      Socialization : the approach from social anthropology / edited by Philip Mayer B.Derecho-Depósito Sótano:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1972
ASA Research methods in Social Anthropology ; / 2     
      Research practices in the study of kinship / Alan Barnard and Anthony Good ; with a foreword by Sir B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1984
Asa Rose monograph series      
      Protest and participation : the new working class in Italy / John R. Low-Beer B.Derecho-Depósito Sótano:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1978
ASA-SIAM series on statistics and applied probability      
      Engineering reliability / Richard E. Barlow B.Hypatia-Depósito:VENCE 03-06-20   MAT. IMPRESO 1998
An ASAE monograph ; / no. 5     
      Hydrologic modeling of small watersheds / edited by C.T. Haan, H.P. Johnson, D.L. Brakensiek Ciencias.Matemáticas-Métodos Estadísticos:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1982
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Página de resultados   Ant Sig