Limitar la búsqueda a ejemplares disponibles
Listado de SIGNATURAS:
Página de resultados   Ant Sig
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Mark   Año Entradas
PB-575.8/OLI/hom   1973 1
PB-581.4/SCH/gui   1980 1
PB-581.5/HUE/veg   1970 1
PB-581.9(460)/HOM   1988 1
PB-581.9(465.22)/COL/bot   1990 1
PB-581.9/BER/ret   1995 1
PB-581.9/ESC/aig   1998 1
PB-581.9/FLO   2000 1
PB-581.9/REG/con   1988 1
PB-581.33/FAE/tex   1975 1
PB-581.52/ECO   1980 1
PB-595.7/ENT   1987 1
PB-595.73/VAS/lib   1998 1
PB-595.78/ABO/mar   1988 1
PB-595.78/RED/mar   1990 1
PB-597.6(460.22)/FAL/anf   1982 1
PB-597.6(460.22)/ORT/anf   2000 1
PB-598.2(460.22)/AVE   2000 1
PB-598.2(460.22)/PED/ave   1978 1
PB-620.9(460.22)/ATL   2000 1
PB-620.9(460.22)/EST   2000 1
PB-620.9/PLA   1996 1
PB-620.9/TUR/dat   1994 1
PB-620.91/ATL   1997 1
PB-620.93/ATL   1994 1
PB-626.2/IGL/con   1968 1
PB-626.84/POI/reg   1977 1
PB-626/CAN   1986 1
PB-628.1/MON/sot   1982 1
PB-628.1/TOR/agu   2007 1
PB-628.3/DIA/sis   1988 1
PB-628.47/BAR/bas   1997 1
PB-628.54/ESP/ley   1990 1
PB-631.4(465.221.4)/BAD/sue   2
PB-631.6:37/EST   1982 1
PB-631.95/LEC   1989 1
PB-631.95/SEM/pon   1994 1
PB-631.95/SOC/agr   1998 1
PB-631.587(460.21)/LOP/asp   1994 1
PB-631/BOU/agr-1   1967 1
PB-631/BOU/agr-2   1967 1
PB-631/BOU/agr-3   1967 1
PB-633/635/FOU   1991 1
PB-634.1/SEC   1985 1
PB-634.25/BAR/mel   1984 1
PB-634.55(465.22)/ASC/alm   2
PB-636.36/GAR/est   1987 1
PB-638.1/CON/cua   1991 1
PB-656.1/.5(68)/MON/pap   1991 1
PB-656(460)/GAR/tra   2001 1
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Página de resultados   Ant Sig