Limitar la búsqueda a ejemplares disponiblesCubierta del libro
MAT. IMPRESO
Autor Roca Vidal, Fausto
       Mostrar la pantalla normal
 

Título Entonem [música impresa]] : mètode d'entonació musical utilitzant el solfeig relatiu i el solfeig absolut, exercises per desenvolupar el sentir tonal, exemples extrets de la música popular i culta. I, Mode major / Fausto Roca, Conxa Trallero

Ubicación Signatura Tipo de préstamo Estado Notas
 B.Educación-Sala de Lectura  MUS 452 / 1    PRÉSTAMO LARGO  DISPONIBLE