Limitar la búsqueda a ejemplares disponibles
Listado de SIGNATURAS:
Página de resultados   Ant Sig
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Mark   Media Año
K 137      
      Problemàtica de la normativa del català : actes de les primeres Jornades d'Estudi de la Llengua Norma K 137 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1984
K 138      
      Introducció a la fonologia, fonètica i ortografia del català / Francesc Burguet i Ardiaca ; pròleg d' K 138 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1983
K 139      
      La parla del camp de Tarragona : (assaig de síntesi) / Daniel Recasens i Vives K 139 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1982
K 140      
      Contribució a l'estudi del dialecte occidental / Joan Martí i Castell K 140 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1970
K 141      
      Introducció a la sintaxi : anàlisi categorial i funcional de l'oració simple / Joan Rafael Ramos K 141 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993
K 142      
      Llenguatges, gramàtiques i autòmats : curs bàsic / Rafel Casas, Lluís Màrquez K 142 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1997
K 143      
      Aproximació geolingüística als parlars del Priorat / Pere Navarro Gómez K 143 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2000
K 143/13      
      Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, Memòries de missions de recerca / per Enric d'Aous K 160 / 9 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999-
K 144      
      Català guai : morfologia i sintaxi / Mercè Foradada, Lupe Moratalla K 144 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
K 145      
      El fons documental Vidal-Capmany dipositat a la Biblioteca de la Universitat Rovira i Virgili / M. de K 145 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
K 146    
      Atles linguïstíc de la diòcesi de Tortosa / Lluís Gimeno Betí K 146 ; B.Filosofía-Depósito:VENCE 07-01-20   MAT. IMPRESO 1997
      Inventari dels documents de Jaume Vidal Alcover dipositats al fons documental Vidal-Capmany / Rosa Co K 146 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
K 147      
      La North American Catalan Society (de 1978 a 1992) / a cura d'August Bover i Font ; próleg de Pere Pi K 147 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1992
K 148      
      Joan Solà : 10 textos d'homenatge / Neus Nogué, Emili Boix, Sebastià Bonet i Lluís Payrató (ed.). K 148 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2010
K 149      
      Desastre a la 525 : el poder de l'eròtica o l'eròtica del poder / Àlex Masllorens K 149 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2004
K 150 / 1      
      II Congrés Internacional de la LLengua Catalana. Vol.1, Convocatòria, inauguració, clausura, conclusi K 150 / 1 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1987
K 150 / 2      
      Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Vol.2, Area 1 : Plantejaments I: processos de normalitz K 150 / 2 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1992
K 150 / 3      
      Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Vol.3, Area 2: Sociologia de la llengua K 150 / 3 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
K 150 / 5      
      Segon congrés internacional de la llengua catalana V àrea 4 Mijans de Comunicació i noves tecnologies K 150 / 5 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1989
K 150 / 6      
      II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Vol.6, Area 5: Llengua i dret K 150 / 6 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1987
K 150 / 7      
      II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Vol.7, Area 6: Ensenyament K 150 / 7 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1989
K 150 / 8      
      II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Vol.8, Area 7: Història de la Llengua / edició a cur K 150 / 8 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
K 150 / 9      
      II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Vol.9, Llibre blanc sobre la unitat de la llengua ca K 150 / 9 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1989
K 151      
      Deu testimonis del segle XX, deu lliçons per al segle XXI : curs d'alts estudis sobre cultura, políti K 151 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2009
K 152      
      Simposi Internacional sobre el Català al Segle XX : balanç de la situació i perspectives de futur / K 152 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2009
K 153      
      Polítiques lingüistiques a països plurilingües : cicle de conferències, Barcelona, novembre-desembre EX K 151 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999
K 154      
      Rússia i Catalunya : primeres jornades de cultura catalana a Sant Petersburg, 1-5 d'abril de 1996 / EX K 152 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999
K 155      
      Actituds dels consumidors catalans davant de l'us comercial del català / M.M.Aguilera i Vilar ... [et K 155 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
K 156      
      Factors de la distribució territorial de l'ús del català a la conurbació de Barcelona / Francesc Xavi K 156 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993
K 157      
      Actes de la II Trobada de Sociolingüistes Catalans : Tortosa, 2 i 3 de desembre de 1991 K 157 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1994
K 158      
      Actes del Simposi de Demolingüística / III Trobada de Sociolingüistes Catalans, Tortosa, 15 i 16 de n K 158 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
K 159      
      Actes de la cinquena trabada de sociolingüistes catalans K 159 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
K 160 / 1.1      
      Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Vol. 1, Observacions, apèndix i notes al "Romancer K 160 / 1.1 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1926
K 160 / 4.1      
      Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Vol. 4, Inventari de l'arxiu de l'obra del Cançone K 160 / 4.1 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1994
K 160 / 4.2      
      Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Vol. 4, Inventari de l'arxiu de l'obra del Cançone K 160 / 4.1 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1994
K 160 / 5      
      Obra del Cançoner popular de Catalunya. Materials. Vol. 5, Història de l'obra del cançoner popular d K 160 / 5 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
K 160 / 6      
      Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Vol. 6, Memòries de missions de recerca / per Jose K 160 / 6 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1996
K 160 / 7      
      Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Vol. 7, Memòries de missions de recerca / per Palm K 160 / 7 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1997
K 160 / 8      
      Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Vol. 8, Memòries de missions de recerca / per Joan K 160 / 8 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
K 160 / 9      
      Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, Memòries de missions de recerca / per Enric d'Aous K 160 / 9 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999-
K 160 / 16      
      Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, Memòries de missions de recerca / per Enric d'Aous K 160 / 9 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999-
K 160 / 17      
      Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, Memòries de missions de recerca / per Enric d'Aous K 160 / 9 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999-
K 161 / 1      
      Cançoner popular de Catalunya. Vol. 1, Diccionari de la dansa, dels entremesos i dels instruments de K 161 / 1 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1936
K 162      
      Bibliografía de Lluís Nicolau d'Olwer / Rosa Soler i Mòdena, Eulàlia Miret i Raspall ; pròleg de Vict K 162 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
K 163      
      Inventari de l'Arxiu Lluís Nicolau d'Olwer / Rosa Soler i Mòdena, Eulàlia Miret i Raspall ; una prese K 163 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
K 164      
      Mass Comunication, Cultural Identity, and Cross-Cultural Relations : International Symposium / Centre K 164 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1992
K 165 / 1      
      Estudis i propostes per a la difusió de l'ús social de la llengua catalana. Vol.1, Plantejaments prel K 165 / 1 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
K 165 / 2      
      Estudis i propostes per a la difusió de l'ús social de la llengua catalana. Vol.2, Situació i evoluci K 165 / 2 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
K 165 / 3      
      Estudis i propostes per a la difusió de l'ús social de la llengua catalana. Vol.3, Dinàmica social i K 165 / 3 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
K 165 / 4      
      Estudis i propostes per a la difusió de l'ús social de la llengua catalana. Vol.4, Experiències inter K 165 / 4 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
K 166      
      Llengua i societat als territoris de parla catalana a l'inici del segle XXI : L'Alguer, Andorra, Cata K 166 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2007
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Página de resultados   Ant Sig