Limitar la búsqueda a ejemplares disponibles
Listado de SIGNATURAS:
Página de resultados   Ant Sig
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Mark   Media Año
HIS 2-720/17      
      El poblat protohistóric del Puig Roig del Roget : (el Masroig, Priorat) / Margarita Genera i Monells HIS 2-720/17 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
HIS 2-721/1      
      La Fonollera (Torroella de Montgrí, Girona) : un poblado al aire libre del Bronce Final / [dirección EX A 9751 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1977
HIS 2-721/2      
      Excavaciones en la ciudadela de Roses : campaña 1976 y 1977 / M. Aurora Martín, F. Javier Nieto, Jose HIS 2-721/2 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1979?
HIS 2-721/3      
      El recinte fortificat ibèric de Puig Castellet : Lloret de Mar (excavacions 1975-1980) / Enriqueta Po HIS 2-721/3 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1981
HIS 2-721/4      
      L'Empordà, de l'edat del bronze a l'edat del ferro 1100-600 a.C / Enriqueta Pons i Brun HIS 2-721/4 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1984
HIS 2-721/5      
      Sota Palou, Campdevànol : un centre d'intervenció prehistòrica postglaciar a l'aire lliure / equip de HIS 2-721/5 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1985?
HIS 2-721/6      
      Caracteristiques tafonòmiques i paleoecològiques del Pliocè marí de l'Empordá / Jordi Martinell, Rosa HIS 2-721/6 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1985
HIS 2-721/7      
      Dinàmica de la utilitzaciò de la Cova 120 per l'home en els darrers 6000 anys / [Bibiana Agustí Farge HIS 2-721/7 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1987
HIS 2-721/8      
      La Vil·la romana de Vilauba (Camós) : estudi d'un assentament rural (campanyes de 1979-85) / Assumpt HIS 2-721/8 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1988
HIS 2-721/10      
      L'Olivet d'en Pujol i Els Tolegassos : dos establiments agrícoles d'època romana a Viladamat : (Campa HIS 2-721/10 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1989
HIS 2-721/11      
      La cova sepulcral del Neolitic antic de l'Avellaner : Cogolls, Les Planes d'Hostoles (La Garrotxa) / HIS 2-721/11 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
HIS 2-721/12      
      Ceràmiques comunes i de producció local d'època romana. vol.1, Materials augustals i alto-imperials a HIS 2-721/12 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
HIS 2-721/13      
      La mandíbula de Banyoles en el context dels fòssils humans del pleistocè / Santiago Alcobé ... [et al HIS 2-721/13 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993
HIS 2-721/14      
      El edificio "A" de la ciudadela de Roses (la terra sigillata africana) / Javier Nieto Prieto HIS 2-721/14 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993
HIS 2-721/16      
      Excavacions d'urgència a Sant Julià de Ramis : anys 1991-1993 / Bibiana Agustí, Josep Burch, Jordi Me A PRE 230 ; B. Campus Teruel-Depósito:DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
HIS 2-721/17      
      El món mediterrani després del pleniglacial, (18.000 - 12.000 BP) : Col.loqui. Banyoles, 1995 / direc HIS 2-721/17 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1997
HIS 2-721/19      
      L'hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc Occidental.Actualitat de l'arqueologia de HIS 2-721/19 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2000
HIS 2-721/20      
      Excavacions arqueològiques a Júlia Líbica (Llívia, Cerdanya) / Josep Padró ; col-laboradors, Luis M. DC 3933 ; B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2000
HIS 2-721/21      
      Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà) : un complex arqueològic d'època ibèrica (excavacions 1990-1998 RES 11691 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
HIS 2-721/23      
      La colònia grega de Rhode (Roses, Alt Empordà) / [coordinadores, Anna M. Puig, Aurora Martín ; autors HIS 2-721/23 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
HIS 2-721/24      
      La necrópolis d'incineració del Bronze final transició a l'edat del Ferro de Can Bech de Baix, Agulla HIS 2-721/24 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
HIS 2-721/26      
      La construcció del palau del comte Enric II a Castelló d'Empúries (Alt Empordà) : estudi documental i HIS 2-721/26 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2016
HIS 2-723/3      
      Actas del III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica : Santander, 5 a 8 de octubre de 2003 / HIS 2-321 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2005
HIS 2-724      
      Trabajos de arqueología dedicados a D. Pío Beltrán / Luis Pericot ... [et al.] HIS 2-724 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1970
HIS 2-725      
      Discurso pronunciado por la Ilma. Sra. Dña. Margarita Orfila Pons en su recepción académica y Contest HIS 2-725 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
HIS 2-726      
      Catálogo del Museo Arqueológico de Sevilla : salas de arqueología romana y medieval HIS 2-726 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.Huesca.Cc.Humanas/Educación-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1980
HIS 2-727      
      La photographie aérienne / Raymond Chevallier HIS 2-727 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1971
HIS 2-728      
      Excavaciones en la costa central del Perú : 1955-1958 / Ernesto E. Tabío HIS 2-728 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1965
HIS 2-729      
      Estudio de las hachas antillanas : creación de índices axiales para las petaloides / Rene Herrera Fri HIS 2-729 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1964
HIS 2-730      
      Les estacions prehistòriques del Puig d'en Roca (Girona) : una visió dels primers pobladors del N.E. HIS 2-730 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1979
HIS 2-731      
      Las raices de España / Francisco Jordá Cerdá ... [et al.] ; editor Jose Manuel Gomez-Tabanera BD-903(460)/RAI ; B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE, B.Derecho-Historia del Dcho.:DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1967
HIS 2-732      
      Tell Abu Hawm (Haifa, Israel) : el horizonte fenicio del "Stratum III" británico / María D. Herrera, HIS 2-732 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2004
HIS 2-733      
      El asentamiento romano en Extremadura y su análisis espacial / José María Fernández Corrales HIS 2-733 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1988
HIS 2-734      
      The art of forgetting : disgrace & oblivion in Roman political culture / Harriet I. Flower HIS 2-734 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
HIS 2-735      
      Kala Uyuni : an early political center in the Southern lake Titicaca basin : 2003 excavations of the HIS 2-735 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2007
HIS 2-736      
      Flora pompeiana antica : guida all'orto botanico / Annamaria Ciarallo HIS 2-736 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2007
HIS 2-738      
      La tierra te sea leve : arqueología de la muerte en Navarra : Museo de Navarra, Pamplona, exposición, HIS 2-738 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2007
HIS 2-739      
      Aeginetan trade, 650-457 B.C. : a reexamination / James Edward Jennings HIS 2-739 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1992
HIS 2-740      
      Prolegomena to a revisionist history of the Pentecontaetia / John Arthur Walsh HIS 2-740 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1992
HIS 2-741      
      Il rudere tra conservazione e reintegrazione : atti del convegno internazionale (Sassari 26-27 settem HIS 2-741 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
HIS 2-742      
      La patrimonialització de la materialitat etrusca a la Toscana / Josep Burch HIS 2-742 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.Huesca.Cc.Humanas/Educación-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2007
HIS 2-743      
      Patrimoni arqueològic i espais d'interès natural / Gabriel Alcalde i Maria Saña (ed.) ; G. Alcalde .. HIS 2-743 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
HIS 2-744      
      L'art des cavernes : Guide des grottes ornées de la période glaciaire en Europe / Paul G. Bahn HIS 2-744 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2008
HIS 2-745      
      San Juan ante Portam Latinam : una inhumación colectiva prehistórica en el valle medio del Ebro : mem HIS 2-745 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2007
HIS 2-746      
      Los fenicios : del monte Líbano a las columnas de Hércules HIS 2-746 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2007
HIS 2-747      
      La tutela e la valorizzazione dei manufatti di interesse storico in arheologia navale / Salvatore Lor HIS 2-747 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2007
HIS 2-748      
      Ancore di pietra : viaggio alle radici della storia / Alessandro Papò HIS 2-748 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2004
HIS 2-749      
      Sunken treasure : how to find it / Robert Marx HIS 2-749 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
HIS 2-750      
      Acquedotti, fontane e terme di Roma antica : i grandi monumenti che celebrarono il "trionfo dell'acqu HIS 2-750 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
HIS 2-751      
      Il re e il palazzo : studi sull'architettura del Vicino Oriente : il bit-hilani / Giuseppe Sinopoli HIS 2-751 ; B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2005
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Página de resultados   Ant Sig