LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
001  354058353x 
008  001016s1996  gw   r   001  eng d 
020  354058353X 
040  UZ.CPS 
100 1 Öttinger, Hans Christian 
245 10 Stochastic processes in polymeric fluids :|bTools and 
    examples for developing simulation algorithms /|cHans 
    Christian Öttinger 
260  Berlin [etc.] :|bSpringer,|ccop. 1996 
300  362 p. ;|c24 cm 
650 04 Polímeros|xPropiedades mecánicas|xSimulación por ordenador
650 04 Dinámica de fluidos|xSimulación por ordenador 
650 04 Procesos estocásticos|xProceso de datos 
907 00 m|ca|dm|e0|fma|g001016|h0|i001016 
Ubicación Signatura Tipo de préstamo Estado Notas
 EINA.Cien./Tecn.Mat. y Fluidos  TM-M/2550-20    CONSULTAR DEPT  DISPONIBLE