Limitar la búsqueda a ejemplares disponibles
Listado de S. VARIANTE CDU:
Página de resultados   Ant Sig
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Mark   Media Año
804.9/CUEN      
      Sintaxi catalana / Maria Josep Cuenca Ordinyana B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2005
804.9/DEST/1      
      Destapa't : jocs i activitats orals per al català inicial / Dolors Badia, Lydia Verdeny B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2007
804.9/DEST/2      
      Destapa't : jocs i activitats orals per al català inicial / Dolors Badia, Lydia Verdeny B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2007
804.9/ESTU/1      
      Estudio sociolingüístico de la Franja Oriental de Aragón / María Antonia Martín Zorraquino, Ma. Rosa B. Campus Teruel-Depósito:VENCE 15-04-20, B. Huesca. Empresa/Gestión-Biblioteca Sala de Lectura:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE, B.Huesca.Cc.Humanas/Educación-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
804.9/ESTU/2      
      Estudio sociolingüístico de la Franja Oriental de Aragón / María Antonia Martín Zorraquino, Ma. Rosa B. Campus Teruel-Depósito:VENCE 15-04-20, B. Huesca. Empresa/Gestión-Biblioteca Sala de Lectura:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE, B.Huesca.Cc.Humanas/Educación-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
804.9/GIRA      
      Aspectos gramaticales de las hablas de La Litera (Huesca) / Javier Giralt Latorre B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE, B.General-Depósito:DISPONIBLE, B.Huesca.Cc.Humanas/Educación-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
804.9/LLED      
      The making of Catalan linguistic identity in medieval and early modern times / Vicente Lledó-Guillem B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2018
804.9/LLOR      
      Léxico para situaciones : español-catalán, català-espanyol / Fina Llorca Antolín B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2003
804.9/MELC      
      El catalán : una lengua de Europa para compartir / Vicent de Melchor, Albert Branchadell B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
804.9/RUAI      
      Català fàcil : curs bàsic per a catalanoparlants / Josep Ruaix i Vinyet B.Educación-Sala de Lectura:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993
804.9/SANC      
      Els valencians i la llengua autòctona durant els segles XVI, XVII i XVIII / Manuel Sanchis Guarner B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2001
804.9/SORO      
      Llengua i societat a la Franja : anàlisis de l'enquesta d'usos lingüistics (2004-2014) / Natxo Soroll B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE, B.General-Depósito:DISPONIBLE, B.Huesca.Cc.Humanas/Educación-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2018
804.9/VENY    
      Introducció a la dialectologia catalana / Joan Veny B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1986
      Els parlars catalans : síntesi de dialectologia / Joan Veny B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2002
804.9/VEUS/1.1      
      Veus : curs comunicatiu de català. 1, Llibre d'exercicis i gramàtica / Marta Mas Prats, Albert Vilagr B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2010
804.9/VEUS/1.2      
      Veus : curs de català. 1, Llibre de l'alumne / coordinació, Marta Mas Prats, Albert Vilagrasa Grandia B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2009
804.9/VIAP      
      Entre la dialectologia i la lingüística : la distància lingüística entre les varietats del català nor B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1999
804.9/WHEE      
      The phonology of Catalan / Max W. Wheeler B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2005
804.9/XURI    
      Els verbs conjugats / Joan Baptista Xuriguera B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2008
      Els verbs conjugats / Joan Baptista Xuriguera B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2008
804.9(03)/VOX      
      Diccionario esencial castellano-catalán : català-castellà B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1997
804.9(038)/ALBE    
      Diccionari castellà català i català castellà / Santiago Albertí B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1973
      Diccionari castellà-català i català-castellà / per S. Albertí ; Resum gramatical d'Enric Hernández-Ro B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1985
804.9(038)/ALCO/1      
      Diccionari català-valencià-balear / obra iniciada per Antoni Maria Alcover ; redactat per Francesc de B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1979
804.9(038)/ALCO/10      
      Diccionari català-valencià-balear / obra iniciada per Antoni Maria Alcover ; redactat per Francesc de B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1979
804.9(038)/ALCO/2      
      Diccionari català-valencià-balear / obra iniciada per Antoni Maria Alcover ; redactat per Francesc de B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1979
804.9(038)/ALCO/3      
      Diccionari català-valencià-balear / obra iniciada per Antoni Maria Alcover ; redactat per Francesc de B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1979
804.9(038)/ALCO/4      
      Diccionari català-valencià-balear / obra iniciada per Antoni Maria Alcover ; redactat per Francesc de B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1979
804.9(038)/ALCO/5      
      Diccionari català-valencià-balear / obra iniciada per Antoni Maria Alcover ; redactat per Francesc de B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1979
804.9(038)/ALCO/6      
      Diccionari català-valencià-balear / obra iniciada per Antoni Maria Alcover ; redactat per Francesc de B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1979
804.9(038)/ALCO/7      
      Diccionari català-valencià-balear / obra iniciada per Antoni Maria Alcover ; redactat per Francesc de B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1979
804.9(038)/ALCO/8      
      Diccionari català-valencià-balear / obra iniciada per Antoni Maria Alcover ; redactat per Francesc de B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1979
804.9(038)/ALCO/9      
      Diccionari català-valencià-balear / obra iniciada per Antoni Maria Alcover ; redactat per Francesc de B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1979
804.9(038)/CORO/1    
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:VENCE 15-04-20   MAT. IMPRESO 1983-
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:DISPONIBLE, B. Campus Teruel-Sala:VENCE 15-04-20, B. Campus Teruel-Sala:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
804.9(038)/CORO/2      
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:DISPONIBLE, B. Campus Teruel-Sala:VENCE 15-04-20, B. Campus Teruel-Sala:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
804.9(038)/CORO/2      
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:VENCE 15-04-20   MAT. IMPRESO 1983-
804.9(038)/CORO/3    
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:DISPONIBLE, B. Campus Teruel-Sala:VENCE 15-04-20, B. Campus Teruel-Sala:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:DISPONIBLE, B. Campus Teruel-Sala:VENCE 15-04-20, B. Campus Teruel-Sala:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
804.9(038)/CORO/4    
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993-
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:DISPONIBLE, B. Campus Teruel-Sala:VENCE 15-04-20, B. Campus Teruel-Sala:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
804.9(038)/CORO/5    
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:VENCE 15-04-20, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:VENCE 15-04-20, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
804.9(038)/CORO/6    
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:VENCE 15-04-20, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:VENCE 15-04-20   MAT. IMPRESO 1991
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:VENCE 15-04-20, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:VENCE 15-04-20   MAT. IMPRESO 1991
804.9(038)/CORO/7    
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:VENCE 15-04-20, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:VENCE 15-04-20, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
804.9(038)/CORO/8    
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:DISPONIBLE, B. Campus Teruel-Sala:VENCE 15-04-20, B. Campus Teruel-Sala:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:VENCE 15-04-20, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1991
804.9(038)/CORO/9    
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:VENCE 15-04-20, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:VENCE 15-04-20   MAT. IMPRESO 1991
      Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana / per Joan Coromines ; amb la col·labor B. Campus Teruel-Depósito:DISPONIBLE, B. Campus Teruel-Sala:VENCE 15-04-20, B. Campus Teruel-Sala:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
804.9(038)/DICC    
      Diccionari català - castellà / presentació d'Antoni Dalmau ; proleg d'Antoni M. Badia i Margarit ; ca B.Educación-Sala de Lectura:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1996
      Diccionari castellà - català / presentació d'Antoni Dalmau ; proleg de Manuel Seco ; cap de redacció, B.Educación-Sala de Lectura:DISPONIBLE, B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1996
      Diccionari castellà català B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1985
      Diccionari de la llengua catalana / Institut D'Estudis Catalans B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1995
2 entradas adicionales    
804.9(038)/GIRA      
      Lèxic de La Llitera / Javier Giralt Latorre ; presentació de Salvador Plana i Josep A. Chauvell B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2005
804.9(038)/MASC      
      Diccionari català invers amb informació morfològica = Catalan reverse dictionary with morphological i B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1990
804.9(038)/MIRA      
      Diccionari nacional de la llengua catalana / Josep Miracle B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1993
804.9(038)/MOLL    
      Diccionari català-castellà / Francesc de B. Moll B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1977
      Diccionari català-castellà / Francesc de B. Moll B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1982
804.9(038)/RAFA/1      
      Diccionari de freqüències. Vol. 1, Llengua no literària/ Joaquim Rafael i Fontanals B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1996
804.9(038)/RAFA/2      
      Diccionari de freqüències. Vol. 2, Llengua literària / Joaquim Rafael i Fontanals B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
804.9(038)/RAFA/3      
      Diccionari de freqüències. Vol. 3, Dades globals/ Joaquim Rafael i Fontanals B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
804.9(038)/VALL      
      Noms de plantes : corpus de fitonímia catalana / Joan Vallès (dir.), Joan Veny, Josep Vigo, M. Àngels B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2014
804.9-5/BONE      
      Les gramàtiques normatives valencianes i balears del segle XX / Sebastià Bonet B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE, B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2000
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Página de resultados   Ant Sig