Limitar la búsqueda a ejemplares disponibles
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas
Núm Mark AUTORES (1-6 de 6) Media Año
1 Sabaté, Flocel, 1962-    
      Atlas de la "Reconquista" : la frontera peninsular entre los siglos VIII y XV / Flocel Sabaté B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1998
      Catalunya Medieval B.Filosofía-Sala General:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
      L'expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII) : ¿conquesta o repoblació? / Flocel Sabaté B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1996
      La feudalización de la sociedad catalana / Flocel Sabaté ; traducción de textos en catalán, Mais B. Huesca. Empresa y Gestión-Biblioteca Depósito Humanidades :DISPONIBLE, B.Derecho-Historia del Dcho.:DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2007
      Lo senyor rei es mort! : actitudi i cerimònies dels municipis catalans baix-medievals davant la mor B. Campus Teruel-Depósito:DISPONIBLE, B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.General-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 1994
2 Sabaté, Flocel, 1962-, coaut.      
      La época medieval : administración y gobierno / Pedro Andrés Porras Arboledas, Eloísa Ramírez V B.Filosofía-Sala General:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2003
3 Sabaté, Flocel, 1962-, coord.      
      L'Edat Mitjana : món real i espai imaginat / Flocel Sabaté (coord.) B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2012
4 Sabaté, Flocel, 1962-, dir.    
      Arqueología medieval, la prospeció i el territori / III curs internacional d'arqueologia medieval B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2010
      Arqueología medieval : la transformación de la frontera medieval musulmana / II Curs Internacional B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2009
      Els espais de secà / IV Curs Internacional d'Arqueologia Medieval ; Flocel Sabaté, director ; Jes B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2011
      Idees de Pau a l'Edat Mitjana : reunió científica : XIII curs d'estiu Comtat d'Urgell, celebrat a B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2010
3 entradas adicionales    
5 Sabaté, Flocel, 1962-, ed. lit.    
      Balaguer, 1105 : cruïlla de civilitzacions : reunió científica X curs d'estiu Comtat d'Urgel, cel B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2007
      Chrétiens et juifs au Moyen Age : sources pour la recherche d'une relation permanente : tables rond B.Filosofía-Sala Especializada:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2006
      Cristianos y judíos en contacto en la Edad Media : polémica, conversión, dinero y convivencia : r B.Filosofía-Depósito:VENCE 03-08-20   MAT. IMPRESO 2009
      Els espais de poder a la ciutat medieval / Flocel Sabaté, ed. B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2018
5 entradas adicionales    
6 Sabaté, Flocel, 1962-, pr.    
      Jaume Pasqual, antiquari i col·leccionista a la Catalunya de la Il·lustració / Alberto Velasco Go B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE, B.Huesca-Salud/Deporte-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2011
      El món rural i urbà en la Lleida islàmica (S. XI-XII) : Lleida i l'est del districte : Castelldan B.Filosofía-Depósito:DISPONIBLE   MAT. IMPRESO 2013
Guardar los marcados Guardar todos de la página Guardar en Mis Listas