LEADER 00000nas 2200181 i 4500 
008  051115c20009999sp a| p r   0  b0mul d 
022  1698-7861 
040  SpMaUCFL|dUZ.FL 
080  81'373.7 
210 0 Cad. fraseol. galega. 
222 0 Cadernos de fraseoloxía galega 
245 00 Cadernos de fraseoloxía galega 
260  Santiago de Compostela :|bCentro Ramón Piñeiro para a 
    Investigación en Humanidades,|c2000- 
310  Anual. 
362 0 N. 1 (2000)- 
650 04 Lengua gallega|xFraseología|vPublicaciones periódicas 
710 2 Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades 
856 42 http://www.cirp.es|uhttp://www.cirp.es/cdn/cfg/cfg.html
    |zAcceso a texto completo desde N.1(2002) 

Signatura Est 66
UbicaciónB.Filosofía-Hemeroteca 
En bibliotecaFondos: 2004-2011,2013-
Último recibido: 2015 no.17