Limitar la búsqueda a ejemplares disponiblesCubierta del libro
EBOOKS

Título Dret, economia i societat : questions actuals : 25 anys de la Facultat de ciències jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili / coordinadors: Antoni Pigrau Soler, Ángeles Galiana Saura, Teresa Franquet Sugrañes ; autores: Inmaculada Cebrián López [y 16 más]