Limitar la búsqueda a ejemplares disponiblesCubierta del libro
MAT. IMPRESO
Entidad Arxiu Diocesà de Barcelona

Título Processos de l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Part 1, Els processos de les Visites Pastorals del primer any del pontificatde Ponç de Gualba (a.1303). Part 2, Els processos dels segles XIV i XV / J.M. Martí i Bonet, L. Niqui i Puigvert, F. Miquel i Mascort

Publicación Barcelona : Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1984
Ubicación Signatura Tipo de préstamo Estado Notas
 B.Filosofía-Depósito  PAL 39-20 / 1    PRÉSTAMO LARGO  DISPONIBLE